algemene voorwaarden

Lees met andacht onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

we danken U voor uw aandacht en het kunnes van onze voorwaaden.

 

0475/72 56 21 & 09/2301423 - BEM  RENT  VERHUUR - Melle  Gent - info3_mub@yahoo.com

 


Onze algemene voorwaarden ontlening

 

De dagprijs loopt steeds per 24 uur. Bv. U haalt de goederen af op maandag om 16h30.

-

Wij verwachten de goederen dags nadien terug, dus op dinsdag om 16h30.

 

Verhuur voor een weekend begint op vrijdag om 18u tot maandag 10u.

 

De huurprijs voor een week is geldig voor een periode van 7 dagen.

 

De huurprijs is excl. 21% BTW

 

Bij afhaling of levering van de goederen wordt een huurcontract opgemaakt.

 

Bij ophaling van het verhuurde materiaal dient een waarborg contant te worden betaald.

 

De waarborg wordt bepaald volgens de waarde van het materiaal.

 

De huurprijs voor een bepaalde periode dient bij de ophaling van het gereedschap ook cash te worden betaald.

 

Voor professionele klanten

 

Vragen wij uw fakturatie-adres en BTW-nummer

 

Hiervoor moet de klant volgende informatie meebrengen:

 

Uw identiteitskaart (een kopy), een officiële bestelbon

 

De som van huurprijs in contanten

 

De som van het waarborg in contanten

 

OPGELET: Geen elektronische betaling mogelijk!Betaling: Verhuur aan bedrijven


Alle fakturen van verhuur die aan bedrijven gelevert was, dienen binnen de tien dagen na faktuurdatum moeten betaald worden.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TERUGGAVE

 

 

Wanneer u het toestel in zijn oorspronkelijke staat terugbrengt, zijnde onbeschadigd en goed gereinigd

 

wordt de waarborg integraal terugbetaald en wordt de factuur opgemaakt.

 

Indien het teruggebrachte toestel beschadigd is, wordt een vergoeding betaald aan bvba Mubarak

 

overeenstemmend met de prijs van het toestel en de mate van beschadiging aan dit toestel.

 

-

Indien de herstellingskosten aan het verhuurde groter is dan 50% van de waarde van het toestel, dan

 

wordt het toestel niet terug genomen. Zo zal de klant de waarde van het toestel integraal moeten

 

vergoeden aan bvba Mubarak en wordt het toestel overgelaten aan de klant.

 

-

Indien het verhuurde materiaal laattijdig wordt teruggebracht, zal een extra daghuurprijs aangerekend worden.

 

Indien de klant het materiaal voor een langere termijn wenst te gebruiken dan vastgelegd, dient

 

hij voordien te verwittigen. Dit wordt afgestemd in functie van eventuele andere reservaties.

 

Tafellinnen waarvan de vlekken niet kunnen verwijderd worden vragen wij een vergoeding van 55€/stuk.

Het tafellinnen wordt niet terug genomen.


<Tent verhuren>


Wanneer het weer slecht is, zoals storm, tempete, of krachtig wind van snelheid boven 20km/h! wij zullen tenten niet verhuren of plaatsen,

om te vermijden de grote schade voor beide partij .

de verhuur zal worden geannullerd, er wordt geen vergoeding geeist zoals van de hurder of de verhurder,

Tent plaatsen: Na het plaatsen van de tent, indien er een hevige wind zou zijn, er zal worden geêist dat de klant de tent demonteert om het ergste te voorkomen, en het bedrag van het huur faktuur blijft geêist.


Beter voorkomen dan genezen

==============